Triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Ngày đăng 21/11/2023 | 10:08  | Lượt xem: 779

UBND quận Hai Bà Trưng triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công văn số 2014/UBND-QLĐT ngày 20/11/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Chi tiết tại đây)

Công văn số 599/VNC-ĐT ngày 09/11/2023 của ngày 09/11/2023 của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Thành phố về việc triển khai lấy ý kiến dự thảo dự thảo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(Chi tiết tại đây)