UBND quận Hai Bà Trưng rà soát, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng năm 2024 trên địa bàn
Ngày đăng 15/04/2024 | 14:30  | Lượt xem: 210

Thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 11/4/2024, tại trụ sở HĐND&UBND quận, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận chủ trì cuộc họp rà soát, đôn đốc công tác giải phóng mặt bằng năm 2024 trên địa bàn.

Dự họp có Trưởng các đơn vị: Quản lý Đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Ban quản lý Dự án đầu tư - xây dựng; Chủ tịch UBND các phường có thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn gồm: Nguyễn Du, Lê Đại Hành, Bách Khoa, Bạch Đằng, Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy, Trương Định, Phố Huế, Phạm Đình Hổ.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo chi tiết kết quả triển khai công tác giải phóng mặt bằng quý I năm 2024 và những khó khăn, tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện đối với từng dự án, từng lĩnh vực; trên tinh thần thẳng thắn, Chủ tịch UBND quận phát biểu kết luận động viên những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra các mặt tồn tại, chưa đạt yêu cầu trong công tác giải phóng mặt bằng, yêu cầu cơ quan thường trực và các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục; đồng thời chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành, rút ngắn thời gian xử lý công việc theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chủ tịch UBND quận yêu cầu Trưởng các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện đúng chức trách, quy trình của từng cơ quan, đơn vị trong đó phân công rõ trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện; chủ động tham mưu, nghiên cứu triển khai Luật đất đai số 31/2024/QH15 và các quy định mới về công tác giải phóng mặt bằng; rà soát, kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ công tác để thực hiện dự án, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của từng dự án, của các đơn vị trong quá trình phối hợp, triển khai công tác giải phóng mặt bằng,...

UBND quận xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024, phục vụ phát triển toàn diện kinh tế xã hội trên địa bàn quận.