Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp thành viên Uỷ ban tháng 3 năm 2023
Ngày đăng 05/04/2023 | 15:30  | Lượt xem: 292

Chiều 03/4/2023, Uỷ ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức phiên họp thành viên Uỷ ban tháng 3/2023 do Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận, các đơn vị hiệp quản, phối quản và Chủ tịch UBND 18 phường.

Phiên họp đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận 03 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2023. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội của quận tiếp tục phát triển, kết quả các chỉ tiêu có nhiều tín hiệu khả quan, bao gồm việc hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; số thu ngân sách trên địa bàn tính đến thời điểm hiện tại là hơn 6 nghìn tỉ đồng, đạt 52% dự toán giao; công tác quản lý đô thị được đẩy mạnh, công tác văn hóa xã hội được triển khai đồng bộ, toàn diện, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời, đúng chế độ; tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận hoạt động hiệu quả, từng bước tạo ra khu vực văn hoá cộng đồng, đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa, vui chơi giải trí, mua sắm gắn với ẩm thực của Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phiên họp đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế: Việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế, chưa đạt theo yêu cầu đề ra, một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa xử lý được theo tiến độ,…

Quangh cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung cơ bản nhất trí với báo cáo và các ý kiến phát biểu xây dựng, đóng góp vào hoạt động chung của Ủy ban nhân dân Quận; đồng thời trao đổi, làm rõ, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của các phòng, ban, ngành trong việc triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, rút kinh nghiệm và có phương hướng khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra của năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023 đối với một số nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội; triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới tập trung vào 04 nhóm vấn đề: Đầu tư xây dựng, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Về nhiệm vụ của từng phòng, ban chuyên môn, đồng chí yêu cầu các phòng, ban, ngành định kỳ hàng tháng, tổng hợp, đánh giá, theo dõi tiến độ thực hiện, cập nhật các các nhiệm vụ, chỉ tiêu mới phát sinh để phân công, chỉ đạo, điều hành, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, từ đó làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức hàng tháng.