quản lý đô thị

Quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giải phóng mặt bằng năm 2017
Ngày đăng 27/11/2017 | 17:19

Sáng 24/11/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận (số 8 Bùi Ngọc Dương, Hà Nội), Ban QLDA đầu tư xây dựng quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) năm 2017 nhằm cập nhật các chủ trương, chính sách mới, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ GPMB các dự án trên địa bàn quận.

       Sáng 24/11/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận (số 8 Bùi Ngọc Dương, Hà Nội), Ban QLDA đầu tư xây dựng quận phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) năm 2017 nhằm cập nhật các chủ trương, chính sách mới, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ GPMB các dự án trên địa bàn quận.

        Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Chiêu Dương - Phó Trưởng Ban chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng và gần 150 đồng chí là Đại diện Ban chỉ đạo GPMB thành phố Hà Nội, Đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của các đơn vị, phòng, ban chuyên môn, UBND, UBMTTQ, Công an 20 phường.

       Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến các quy định mới về lĩnh vực GPMB cho các đơn vị trực thuộc quận trên địa bàn, như: Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt mức hỗ trợ tự lo tái định cư bằng tiền đối với trường hợp được bố trí nhà tái định cư và trình tự thủ tục thực hiện công tác GPMB theo quy định mới.

       Buổi tập huấn thành công tốt đẹp, góp phần giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức, tiếp thu đầy đủ các cơ chế chính sách, trình tự thủ tục thực hiện trong công tác GPMB nhằm đảm bảo triển khai hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đúng tiến độ, đúng quy định, đúng chính sách hiện hành trong thời gian tới.

                                                                                   Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận