quản lý đô thị

Phường Lê Đại Hành tổ chức Ra quân giữ gìn trật tự đô thị, tháo dỡ các bảng, biển hiệu, quảng cáo sai quy định trên địa bàn phường
Ngày đăng 23/03/2018 | 09:40

Sáng ngày 19/3/2018 UBND phường Lê Đại Hành tổ chức Ra quân giữ gìn trật tự đô thị, tháo dỡ các bảng, biển hiệu, quảng cáo sai quy định trên địa bàn phường.

          UBND phường đã huy động 15 đồng chí phối hợp với cán bộ cơ sở tiến hành buổi ra quân. K ế hoạch buổi ra quân được triển khai cụ thể, phân công chi tiết từng thành viên, các lực lượng tham gia với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cụ thể: bộ phận VHTT phối hợp với lực lượng dân phòng tháo dỡ các Benner quảng cáo sai quy định trên dây điện, thân cây, các bảng biển hiệu, quảng cáo sai quy định; Bộ phận đô thị phối hợp với cảnh sát giao thông, công an phường lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính chủ phương tiện ô tô, xe máy đỗ sai quy định; Cán bộ cơ sở các địa bàn dân cư  tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi kinh doanh, và trước cửa nhà.

          Các lực lượng đã tổ chức ra quân có hiệu quả tại các tuyến phố trên địa bàn phường, đảm bảo môi trường sạch sẽ, đường thông, hè thoáng, các cửa hàng kinh doanh sắp xếp ngăn nắp. Theo đó, đã tháo dỡ 10 benner sai quy định, cắt 5 bảng biển hiệu, quảng cáo sai quy định, xử phạt 02 trường hợp đỗ xe ô tô sai quy định.

          Công tác ra quân giữ gìn trật tự đô thị, tháo dỡ các biển hiệu, quảng cáo sai quy định trên địa bàn phường sẽ được tiến hành thường xuyên, nhằm tăng cường kỷ cương, quản lý trật tự đô thị, chỉnh trang tuyến phố "sáng, xanh, sạch, đẹp". Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trên địa bàn, tích cực tham gia thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

                                                                                    Ban VHTT phường