quản lý đô thị

Thực hiện phương án dịch chuyển, chặt hạ cây xanh, cây bóng mát để giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2
Ngày đăng 02/08/2019 | 10:01

Căn cứ Quyết định số 5860/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng đường Vành đai II đoạn Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng;

Căn cứ công văn số 884/UBND-BQLDA ngày 23/7/2019 của UBND Quận Hai Bà Trưng về việc giao nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND quận Hai Bà Trưng và UBND 20 phường triển khai công tác vận động, tuyên truyền trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng;

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Văn bản và Thông báo của UBND Thành phố, để đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, UBND quận Hai Bà Trưng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để tổ chức đánh chuyển các cây xanh, cây bóng mát vẫn còn giá trị sử dụng, khoẻ mạnh, phù hợp với quy hoạch cây xanh trồng đô thị; chặt hạ các cây đã già cỗi, sâu bệnh, ít giá trị sử dụng, không còn phù hợp với quy hoạch cây xanh trồng trong đô thị hiện đang nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Mai Động đến Ngã Tư Vọng. Cụ thể:

Dịch chuyển và chặt hạ 383 cây xanh (bàng, bằng lăng, đa, điệp, hoa sữa, xà cừ...), cây do nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án đầu tư công trình xây dựng đường Vành đai II, nằm trên vỉa hè đường Minh Khai (đoạn tuyến từ chân cầu Vĩnh Tuy - Chợ Mơ - Ngã Tư Vọng - Cầu Mai Động). Các cây xanh, cây bóng mát đang phát triển bình thường, phù hợp với quy hoạch cây xanh đô thị sẽ được đánh chuyển về trồng lại, chăm sóc tại nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh; các cây xanh sâu mục, cong queo không phù hợp quy hoạch cây xanh đô thị được chặt hạ và thanh lý thu hồi củi gỗ theo quy định trong khoảng thời gian tháng 8, 9/2019.

Để tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng chung của dự án, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND Thành phố, các phòng, ban, ngành, UBND các phường, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân cùng hiểu, biết, nắm được, tích cực ủng hộ chủ trương của UBND Thành phố khi thực hiện dịch chuyển, chặt hạ cây xanh trên tuyến đường vành đai 2, đoạn cầu từ Mai Động đến Ngã Tư Vọng.

Tháng  7 năm 2019 - Phòng Văn hoá và Thông tin Quận Hai Bà Tr­ưng