quản lý đô thị

Hội nghị kiểm điểm công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giải quyết đơn thư liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn quận
Ngày đăng 05/09/2019 | 10:07

Ngày 04/9/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giải quyết đơn thư liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn quận.

Tham dự hội nghị có đồng chí Cáp sĩ Phong - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBNDN quận, chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá và Thông tin, Công an quận, Thanh tra quận, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Đội Thanh tra Giao thông vận tải, Ban Tiếp công dân quận và Chủ tịch UBND 20 phường.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Đăng khoa - Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận trình bày báo cáo kết quả công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị thời gian qua trên địa bàn quận. Đối với 10 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng từ trước, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận tích cực tuyên truyền, vận động, 02 trường hợp tự phá dỡ, 08 trường hợp đang giải quyết, đã phát sinh thêm 02 trường hợp vi phạm, Đội Quản lý trật tự xây dựng quận tiếp tục phối hợp các đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo qui định của pháp luật. Công tác quản lý trật tự xây dựng các dự án trên địa bàn quận, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị phối hợp với UBND các phường giải quyết đơn thư của công dân, có 03 đơn đã báo cáo UBND quận và phối hợp giải quyết dứt điểm; hiện còn một số đơn tồn tại từ trước tại các phường: Thanh Nhàn, Vĩnh Tuy, Cầu Dền, Đống Mác, Đồng Tâm, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp giải quyết.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Ban tiếp công dân quận báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết đơn thư của công dân liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn quận: có 27 đơn, trong đó 02 đơn tố cáo, 05 đơn khiếu nại, Ban Tiếp công dân thực hiện phân loại tham mưu UBND quận giao các đơn vị liên quan thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Lãnh đạo một số phường phát biểu ý kiến nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết đơn thư của công dân, hội nghị thảo luận bàn biện pháp tháo gỡ, giải quyết trong khuôn khổ qui định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của tổ chức và công dân.

Thay mặt lãnh đạo UBND quận, đồng chí Cáp Sĩ Phong - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, phòng ngành và chủ tịch UBND các phường, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, giải quyết đơn thư liên quan đến trật tự xây dựng trên địa bàn quận theo đúng qui định của pháp luật.

                                                                Nguyễn Như Cẩn - Phòng VHTT quận