quản lý đô thị

Tình hình cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 03:01 PM
Bảng tổng hợp cấp Giấy phép xây dựng tháng 04 năm 2019

Tình hình cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2019

Ngày đăng 08/05/2019 | 02:46 PM
Bảng tổng hợp cấp Giấy phép xây dựng tháng 03 năm 2019

Tình hình cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2019

Ngày đăng 14/03/2019 | 03:37 PM
Bảng tổng hợp cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2019

Hướng dẫn tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn, giao thông trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 20019

Ngày đăng 08/03/2019 | 11:43 AM
Hướng dẫn số 49-HD/BTGQU ngày 05/03/2019 (Xem chi tiết tại đây)

Ra quân thiết lập trật tự đô thị, tháo dỡ biển hiệu, quảng cáo sai quy định trên địa bàn phường Cầu Dền

Ngày đăng 22/02/2019 | 04:47 PM
Ngày 20/02/2019, UBND phường Cầu Dền đã tổ chức ra quân thiết lập trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa xé quảng cáo rao vặt, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo, biển vẫy, biển LED quảng cáo...

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng 13/02/2019 | 04:20 PM
Quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019

Tình hình cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2019

Ngày đăng 12/02/2019 | 11:30 AM
Bảng tổng hợp số liệu cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2019

UBND phường Quỳnh Mai ra quân tổng vệ sinh môi trường, xoá xé quảng cáo rao vặt, xử lý biển hiệu, mái che, mái vẩy sai quy định chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 03:29 PM
Nhằm góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh đô thị, sáng ngày 26/01/2019, UBND phường Quỳnh Mai đã tổ chức ra quân thực hiện xóa xéquảng cáo rao vặt, xử lý biển hiệu, mái che, mái...

Hội nghị triển khai công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư năm 2019

Ngày đăng 23/01/2019 | 10:15 AM
Chiều ngày 22/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư...

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 04:01 PM
Chiều ngày 17/01/2019, Ban QLDA đầu tư xây dựng quận đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Chi bộ - Giám...