QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2024 (Từ 01/05/2024 đến...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2024 (Từ 16/04/2024 đến...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2024 (Từ 01/04/2024 đến...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2024 (Từ 16/03/2024 đến...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2024 (Từ 01/03/2024 đến...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2024 (Từ 16/02/2024 đến...
Quận Hai Bà Trưng: Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2023
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2024 (Từ 01/02/2024 đến...
Thông báo niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng...
Công văn số 164/UBND-TN&MT ngày 29/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai công bố, công khai...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến...
Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu,...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2023 (Từ 16/12/2023 đến...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2023 (Từ 01/12/2023 đến...
Công tác quản lý đất đai, kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai của các tổ chức được Nhà...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 16/11/2023 đến...
Tổ đại biểu số 4 Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ...
Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng tiếp xúc cử tri chuyên đề “Công tác tổ chức giao thông,...
Triển khai lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và đại diện cộng đồng dân cư đối...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 01/11/2023 đến...