quy hoạch phát triển

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thi Sách kéo dài, đoạn từ phố Hòa Mã đến phố Nguyễn Công Trứ
Ngày đăng 27/03/2017 | 14:48

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thi Sách kéo dài (đoạn từ phố Hòa Mã đến phố Nguyễn Công Trứ), quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/500.

        Theo quyết định, vị trí tuyến đường có chiều dài khoảng 0,2km, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điểm đầu tuyến (điểm 1): tại nút giao phố Thi Sách với phố Hòa Mã; Điểm cuối tuyến (điểm 3): giao với phố Nguyễn Công Trứ. Có quy mô mặt cắt ngang đường 16,5m, gồm lòng đường xe chạy rộng 10,5m, hè hai bên rộng 2x3m. Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3 được xác định bởi các điểm tọa độ, các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

         Các nút giao thông: Nút giao với các đường khác (phố Nguyễn Công Trứ, phố Hòa Mã) xây dựng nút giao thông cùng mức.

         Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ phù hợp với nội dung Quyết định này. Sở Quy hoạch Kiến trúc chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trình duyệt; Các Nhà đầu tư thực hiện Dự án tại khu đất 94 Lò Đúc và 67 Ngô Thì Nhậm cập nhật chỉ giới đường đỏ được duyệt để lập Dự án đầu tư trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch kiến trúc, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.    

          Giao UBND quận Hai Bà Trưng phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; tổ chức quản lý theo quy định.

 

HNP