Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024
Ngày đăng 20/03/2024 | 17:00  | Lượt xem: 241

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2024, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 13/3/2024 để tổ chức triển khai Chiến dịch Giờ trái đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

UBND quận đã giao trách nhiệm cho các phòng, ban, ngành và UBND các phường trên địa bàn quận tuyên truyền tới các cơ quan công sở, các tổ dân phố, cụm dân cư, người dân trên địa bàn về ý nghĩa, mục đích của Chiến dịch; sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tiết kiệm điện; Ban hành quy định tiết kiệm điện, đưa nội dung thực hiện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm và thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định về tiết kiệm điện.

Năm 2024, thông điệp Giờ trái đất là: TIẾT KIỆM ĐIỆN - THÀNH THÓI QUEN gửi đến cộng đồng không chỉ là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường chỉ trong một giờ đồng hồ, mà mọi cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp phải thực hành nó thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả một năm, để tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trở thành thói quen. 

UBND quận kêu gọi các cá nhân cùng chung tay thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2024 bằng cách:

- Tắt đèn từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024

- Tiết kiệm điện mọi lúc, mọi nơi