Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 25/10/2023 | 14:47  | Lượt xem: 508

UBND quận Hai Bà Trưng công khai lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Công văn số 1783/UBND-TN&MT ngày 20/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công khai lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

(Chi tiết tại đây)

Danh mục các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)