Công khai, thông báo Giấy chứng nhận đã cấp để trả cho người dân
Ngày đăng 30/08/2023 | 17:05  | Lượt xem: 106

UBND quận Hai Bà Trưng công khai, thông báo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận đã cấp để trả cho người dân.

Công văn số 1439/UBND-TN&MT ngày 28/8/2023 của UBND quận hai Bà Trưng về việc công khai, thông báo Giấy chứng nhận đã cấp để trả cho người dân.

(Chi tiết tại đây)

Danh sách các trường hợp chưa nhận Giấy chứng nhận các phường hiện đang lưu giữ tại phòng Tài nguyên và Môi trường. 

(Chi tiết tại đây)