Giấy phép môi trường
Ngày đăng 11/10/2023 | 10:37  | Lượt xem: 742

UBND quận Hai Bà Trưng cấp Giấy phép môi trường cho "Công ty Cổ phần thực phẩm Thủy tạ" tại địa chỉ: số 2 Lương Yên , phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép môi trường số 10/GPMT-UBND ngày 03/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc cấp Giấy phép môi trường cho "Công ty Cổ phần thực phẩm Thủy tạ" tại địa chỉ: số 2 Lương Yên , phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)