Giấy phép môi trường
Ngày đăng 11/10/2023 | 10:48  | Lượt xem: 273

UBND quận Hai Bà Trưng cấp Giấy phép môi trường cho "Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất Vật liệu Nam Thắng" tại địa chỉ: Ngõ 124, phổ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giấy phép môi trường số 11/GPMT-UBND ngày 05/10/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc cấp Giấy phép môi trường cho "Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và sản xuất Vật liệu Nam Thắng" tại địa chỉ: Ngõ 124, phổ Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)