Giấy phép môi trường
Ngày đăng 03/06/2024 | 10:03  | Lượt xem: 470

UBND quận Hai Bà Trưng cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch M&C Việt Nam, địa chỉ văn phòng tại số 38A Hàng Chuối (40-42 cũ), phường Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở “Khách sạn The Ann Hà Nội”.

Giấy phép môi trường số 05/GPMT-UBND ngày 30/5/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc cấp Giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Thương mại và Du lịch M&C Việt Nam, địa chỉ văn phòng tại số 38A Hàng Chuối (40-42 cũ), phường Phạm Đình Hổ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại cơ sở “Khách sạn The Ann Hà Nội”.

(Chi tiết tại đây)