Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 11/04/2023 | 16:40  | Lượt xem: 381

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố.

Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn Thành phố.

(Chi tiết tại đây)