Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Hà Nội giám sát trực tiếp tại UBND quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 17/11/2023 | 11:00  | Lượt xem: 1096

Sáng ngày 10/11/2023, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Hà Nội tổ chức giám sát tại UBND quận Hai Bà Trưng về công tác quản lý đất đai; việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; Kế hoạch hoạt động của Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Hà Nội năm 2023; sáng ngày 10/11/2023, Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố Hà Nội tổ chức giám sát tại UBND quận Hai Bà Trưng về về công tác quản lý đất đai; việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai của tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Dự và chủ trì giám sát có Ông Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 4; Ông Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Bà Hồ Thị Vân Nga Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội. Cùng dự còn có các ông, bà đại diện Sở Tài nguyên-Môi trường, Ban Đô thị HĐND Thành phố; Ông Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND quận, Ông Nguyễn Mạnh Hùng - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường, Quản lý đô thị, lãnh đạo Thanh nhà nhà nước quận, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND, Chủ tịch UBND 18 phường và đại diện Công ty kỹ thuật Điện Thông - phường Bạch Mai.

Đất đai là tài nguyên quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, cần quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đúng mục địch, không để lãng phí; từ Trung ương đến địa phương luôn quan tâm, tăng cường quản lý theo phân cấp.

Trong thời gian qua, UBND quận Hai Bà Trưng, UBND 18 phường và các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành phố có liên quan và nghiêm túc thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên đất đai cơ bản chặt chẽ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Ông Dương Đức Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu

 

Công tác quản lý đất đai; việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng còn một số tồn tại, hạn chế: Hồ sơ quản lý của tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất chưa đầy đủ và chặt chẽ; nhiều tổ chức sử dụng đất còn nợ tiền thuê đất đối với nhà nước; sử dụng đất sai mục đích, không hiệu quả; để hoang hóa đất...; việc các tổ chức tự ý cho thuê lại đất, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Tổ đại biểu số 4 kiến nghị với các cấp chính quyền thành phố Hà Nội:

Chính quyền quận Hai Bà Trưng chủ động phối hợp với Sở, ban ngành thành phố tích cực rà soát, củng cố hồ sơ đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận, đồng thời phân loại từng trường hợp vướng mắc, xác định trách nhiệm giải quyết của cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết, để tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước. Kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành phố để xem xét, xử lý việc quản lý, sử dụng đất các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; đặc biệt là việc thu hồi đất để đưa đất vào sử dụng theo quy định. Chỉ đạo Công an quận, UBND các phường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng sai mục đích, cho thuê lại đất, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an ninh trật tự,...

Đối với các sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Sở, ngành Thành phố với UBND quận cũng như UBND các phường để tăng cường công tác phối hợp quản lý đối với các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc sử dụng đất đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

UBND Thành phố Hà Nội tăng cường việc phân cấp, uỷ quyền, giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị và địa phương trong lĩnh vực quản lý đối với tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất; chỉ đạo các đơn vị chủ quản phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm. Chỉ đạo sớm tháo gỡ những vướng mắc, xử lý nghiêm vi phạm của Công ty kỹ thuật Điện thông tại số 404, 418 Bạch Mai, phường Bạch Mai.  Đồng thời tham mưu UBND thành phố thu hồi đất của Công ty kỹ thuật Điện thông bàn giao cho quận Hai Bà Trưng thực hiện đầu tư dự án xây dựng trường mầm non và trường tiểu học tại 418 Bạch Mai.

HĐND thành phố Hà Nội tăng cường giám sát việc sử dụng đất đai được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thành phố; xem xét lựa chọn việc sử dụng đất đai được nhà nước giao đất, cho thuê đất vào nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2023.