Quận Hai Bà Trưng tổ chức giao ban công tác Tài nguyên và Môi trường
Ngày đăng 09/04/2024 | 16:00  | Lượt xem: 364

Sáng ngày 09/4/2024, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị giao ban công tác Tài nguyên và Môi trường 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2024.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các ông, bà là lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - chi nhánh Hai Bà Trưng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; lãnh đạo UBND các phường, công chức phụ trách lĩnh vực địa chính, đô thị 18 phường.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, công tác Tài nguyên và Môi trường đã được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy, HĐND, UBND quận và sự phối hợp hiệu quả của các phòng ngành, UBND các phường nên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tài nguyên và môi trường trong các tháng cuối năm 2024, các đơn vị thuộc quận, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các phường, công chức địa chính, đô thị các phường cần tập trung tham mưu UBND quận chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các mặt công tác và công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; rà soát lại các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác để kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện. Tập trung cho các nhiệm vụ chính của ngành như công tác: quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, môi trường và tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân… đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác.