Tài nguyên môi trường

Về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019, danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ 2019

Ngày đăng 02/04/2019 | 09:04 AM
Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày đăng 25/03/2019 | 03:21 PM
Hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 19/3/2019 về phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019.

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/03/2019 | 11:31 AM
Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hai Bà Trưng

Tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất làm bãi chứa trung chuyển vật liệu xây dựng

Ngày đăng 18/03/2019 | 03:26 PM
Thực hiện theo công văn số 275/UBND-TNMT ngày 14 tháng 3 năm 2019 (Xem công văn tại đây)

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 04:28 PM
UBND quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Thống kê đất đai năm 2018 và chuẩn bị kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ngày đăng 21/02/2019 | 03:35 PM
Quận Hai Bà Trưng hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018.

Hội nghị triển khai công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư năm 2019

Ngày đăng 23/01/2019 | 10:15 AM
Chiều ngày 22/01/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tài nguyên và Môi trường, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng địa bàn dân cư...

Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận

Ngày đăng 21/01/2019 | 12:36 AM
Về việc quản lý đất đai, đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận

Quận Hai Bà Trưng phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”

Ngày đăng 07/12/2018 | 03:08 PM
Thực hiện văn bản số 9828/STNMT-CCBVMT ngày 23/11/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, UBND quận Hai Bà Trưng phát động phong trào tới toàn thể...

Ra quân cưỡng chế vi phạm đất đai tại phường Vĩnh Tuy

Ngày đăng 29/11/2018 | 04:02 PM
Ngày 23/11, lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy đã ra quân cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng, vi phạm về đất đai trên địa bàn phường.