Tài nguyên môi trường

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018
Ngày đăng 20/03/2018 | 16:03

Hàng năm, Liên Hợp Quốc chọn các chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới (22/3) nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu. Ngày Nước thế giới 22/3/2018 có chủ đề là “Nature for Water” (tạm dịch là “Nước với thiên nhiên”) hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

            Hàng năm, Liên Hợp Quốc chọn các chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới (22/3) nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài nguyên nước mang tính toàn cầu. Ngày Nước thế giới 2018 có chủ đề là “Nature for Water” (tạm dịch là “Nước với thiên nhiên”) hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên để giải quyết, ứng phó kịp thời với những thách thức về nguồn nước và biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng tăng.

             Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 16/3/2018 để phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2018 với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước với sự phát triển bền vững, phát huy nội lực của cộng đồng đối với việc xây dựng, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, công trình vệ sinh và cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

          Để hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 với chủ đề “Nature for Water” (tạm dịch là “Nước với thiên nhiên”):

           - Các phòng, ban, ngành UBND các phường, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ nguồn nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, xả nước thải vào nguồn nước đúng quy định của pháp luật.

           - Các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các hộ gia đình cá nhân hạn chế khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất; kiểm soát và tái sử dụng nước thải; triển khai việc đăng ký khai thác nước dưới đất tại UBND các phường; tổ chức, cá nhân khoan thăm dò khai thác nước dưới đất phải được đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất thực hiện; trường hợp để xảy ra sự cố sụt lún do khoan giếng khai thác nước dưới đất thì tổ chức, cá nhân thuê khoan và đơn vị khoan giếng sẽ phải bồi thường thiệt hại do việc khoan khai thác nước dưới đất thì tổ chức, cá nhân thuê khoan và đơn vị khoan giếng sẽ phải bồi thường thiệt hại do việc khoan khai thác nước dưới đất (nước ngầm) gây ra. Đối với khu vực đã có cấp nước sạch tập trung của Thành phố, vận động nhân dân chuyển sang sử dụng 100% nước sạch phục vụ sinh hoạt và thực hiện trám lấp giếng khoan theo quy định.

        

Phòng Tài nguyên Môi trường