Tài nguyên môi trường

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
Ngày đăng 18/09/2018 | 15:22

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm; nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

             Chủ đề Chiến dịch năm 2018 là “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa thiên nhiên.

            Với mục đích gia tăng mối quan tâm và nâng cao nhận thức cộng đồng về 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng và Tái chế) trong sản xuất và tiêu dùng bền vững, thúc đẩy xanh hóa sản xuất, xanh hóa lối sống, xã hội hóa mạnh mẽ các công tác bảo vệ môi trường; UBND quận Hai Bà Trưng phát động toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cùng chung tay hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trong thời gian từ ngày 19/9/2018 đến ngày 26/9/2018 như: ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, chất thải vào sáng Thứ bẩy, Chủ nhật hàng tuần; Khơi thông dòng chảy và nạo vét kênh mương, ao hồ hệ thống thoát nước. 

Lê Bích Nga - Phòng TN&MT