Tài nguyên môi trường

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2019
Ngày đăng 04/03/2019 | 16:28

UBND quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 27/02/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2019.

Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố Hà Nội năm 2018 đã được đông đảo người dân Thủ đô tham gia hưởng ứng với tinh thần tự nguyện, tự giác và cùng nhau thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường nhằm phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2018 đã góp phần giúp hệ thống điện Quốc gia tiết kiệm được 485.000 kWh tương đương tiết kiệm khoảng 834 triệu đồng trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Năm 2019, thành phố Hà Nội tham gia việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất với kỳ vọng nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau để mang lại lợi ích chung cho cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng.

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019, UBND quận Hai Bà Trưng kêu gọi vận động các tổ chức, đơn vị, các hộ gia đình, cá nhân tiến hành đồng loạt tắt đèn trang trí, đèn chiếu sáng, biển quảng cáo, các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019. 

Các tổ chức, đơn vị, các hộ gia đình cá nhân trên địa quận Hai Bà Trưng hãy cùng chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp.

Lê Bích Nga - Phòng TN&MT quận