Tài nguyên môi trường

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 25/03/2019 | 11:31

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hai Bà Trưng

Công văn số 320/UBND-TN&MT ngày 22/3/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)