Tài nguyên môi trường

Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau
Ngày đăng 25/03/2019 | 15:21

Hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 19/3/2019 về phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019.

 

Ngày Nước thế giới 2019 có chủ đề là “Water for all - Leaving no one behind” (Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau) hướng đến tuyên truyền, vận động về khả năng tiếp cận với nước sạch của các nhóm xã hội nhằm thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững số 6 (SDG6). Theo đó, tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh, an toàn là nền tảng cho sức khỏe cộng đồng và điều này là rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của thế giới.

Hưởng ứng ngày Nước thế giới 2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 19/3/2019 về phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019.

Với mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên nước với sự phát triển bền vững, phát huy nội lực của cộng đồng đối với việc xây dựng, sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, công trình vệ sinh và cải thiện môi trường sống, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; UBND quận Hai Bà Trưng đã tuyên truyền, vận động chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3. Đồng thời đã kêu gọi các phòng, ban, ngành, UBND các phường, cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ nguồn nước, đảm bảo việc khai thác, sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm, xả nước thải vào nguồn nước đúng quy định của pháp luật; Hạn chế khai thác nước dưới đất và thực hiện việc trám lấp giếng không sử dụng đúng quy định.

Ngày Nước Thế giới đã được đông đảo nhân dân trên địa bàn quận, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nước và các nguồn năng lượng, tham gia các hoạt động tổng vệ sinh  môi trường tại cơ quan, nơi sinh sống ...

Lê Bích Nga - Phòng TN&MT