Tài nguyên môi trường

Về việc rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019, danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ 2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 09:04

Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng

Công văn số 349/UBND-TN&MT ngày 01/4/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)