Tài nguyên môi trường

Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn quận
Ngày đăng 27/05/2019 | 15:33

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam tổ chức từ năm 1992 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam tổ chức từ năm 1992 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bắt đầu từ năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6, trong đó, tập trung nguồn lực thực hiện “Tháng hành động vì môi trường” trên phạm vi cả nước, với những hoạt động thiết thực, huy động sự tham gia rộng rãi của hệ thống chính trị, tổ chức cộng đồng và từng người dân nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Ngày 23/5/2019, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 23/5/2019 về truyền thông và triển khai các hoạt động của Tháng hành động vi môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019 trên địa bàn quận.

Với chủ đề “Đi tìm bầu trời xanh, ngập tràn không khí sạch” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chung tay thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng không khí, ngăn chặn nguy cơ tác động của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe con người và biến đổi khí hậu. UBND quận Hai Bà Trưng kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, trường học, các khu dân cư và đông đảo người dân... tổ chức các chiến dịch, chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019; ra quân làm vệ sinh môi trường tại nơi sinh sống, làm việc và học tập, tại khu vực các chợ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng; Làm sạch mương, sông, hồ, nạo vét cống rãnh tại các khu dân cư ...

UBND quận Hai Bà Trưng huy động nỗ lực của cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường không khí và sức khỏe con người nói riêng và môi trường nói chung.

 Lê Bích Nga - Phòng TN&MT