Tài nguyên môi trường

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường Quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 23/07/2019 | 17:05

Sáng ngày 23/7/2019, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường năm 2019.

Đến dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Trần Quang Huy - Trưởng phòng Công nghệ môi trường, Viện nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội; đồng chí Vũ Thị Thu Hiền - Giảng viên khoa quản lý đất đai, Đại học Tài nguyên và Môi trường; cùng dự có các đồng chí trưởng, phó các phòng, ngành quận; chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách công tác đô thị UBND các phường; công chức, lao động hợp đồng địa chính - xây dựng, môi trường quận, phường.

Các đại biểu được phổ biến kiến thức mới trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; một số nội dung, quy định mới về tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường.

Đây là dịp, các học viên tham dự được cập nhật chủ trương chính sách mới, các kỹ năng nghiệp vụ và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Phòng TN-MT quận Hai Bà Trưng