Tài nguyên môi trường

Phòng ngừa sự cố môi trường và đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão
Ngày đăng 31/07/2019 | 15:57

Thực hiện văn bản số 6035/STNMT- CCBVMT ngày 02/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường và đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão, UBND quận Hai Bà Trưng thông báo:

Thực hiện văn bản số 6035/STNMT- CCBVMT ngày 02/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường và đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão, UBND quận Hai Bà Trưng thông báo:

- Yêu cầu chủ cơ sở lưu giữ, kinh doanh, sử dụng hóa chất; các bãi tập kết rác thải, khu xử lý tập trung, các khu vực lưu giữ, xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại; các cơ sở lưu giữ, kinh doanh, sử dụng xăng dầu; các cơ sở kinh doanh, khai thác cảng; các cơ sở khai thác khoáng sản; các khu vực bến, bãi ven sông xây dựng phương án phòng ngừa sự cố môi trường khi xảy ra mưa lũ, đồng thời triển khai ngay các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa sự cố tràn dầu, sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất; di chuyển chất cháy nổ, hóa chất độc hại ra khỏi vùng bãi sông.

- Kêu gọi các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn quận giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác xuống các dòng sông, hồ, mương, bụi cây... Bảo vệ nguồn nước từ giếng khơi, giếng khoan, bể nước mưa (nếu có)...

Sự chung tay của toàn thể cộng đồng sẽ góp phần giảm thiểu sự cố môi trường và đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa mưa bão.

 

Phòng TN&MT quận