Tài nguyên môi trường

Hội nghị triển khai công tác Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 29/08/2019 | 11:22

Sáng ngày 27/8/2019, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị Hướng dẫn triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận tham dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Công an quận, Ban chỉ huy Quân sự quận, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh Hai Bà Trưng, lãnh đạo các phòng chuyên môn: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Quản lý đô thị, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận quán triệt các nội dung tại kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 26/8/2019 về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Mục đích kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá chính xác thực trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp phường, quận; làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý đất đai 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, nhất là việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021-2030; là cơ sở quan trọng xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc đánh giá đúng hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa trong việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô và của quận Hai Bà Trưng.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ tịch UBND quận kết luận và giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND 20 phường, các cơ quan đơn vị có liên quan thuộc UBND quận tổ chức triển khai kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và thời gian quy định.

Lê Bích Nga - Phòng TN&MT quận