Công văn số 1043/UBND-TP ngày 07/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền hỗ trợ kinh phí Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/06/2024 | 11:11  | Lượt xem: 343

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền hỗ trợ kinh phí Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND thành phố Hà Nội.

Công văn số 1043/UBND-TP ngày 07/6/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tuyên truyền hỗ trợ kinh phí Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)