Công văn số 1240/UBND-TP ngày 27/7/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận
Ngày đăng 28/07/2023 | 15:34  | Lượt xem: 744

UBND quận Hai Bà Trưng phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận.

Công văn số 1240/UBND-TP ngày 27/7/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phát động, triển khai Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)