Công văn số 1743/STP-PBGDPL ngày 30/5/2024 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID
Ngày đăng 04/06/2024 | 10:08  | Lượt xem: 46

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Công văn số 1743/STP-PBGDPL ngày 30/5/2024 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

(Chi tiết tại đây)

Hướng dẫn đăng ký cấp phiếu LLTP đối với người dưới 14 tuổi trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID.

(Chi tiết tại đây)