Công văn số 488/UBND-TP ngày 12/4/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày đăng 17/04/2023 | 09:08  | Lượt xem: 174

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Công văn số 488/UBND-TP ngày 12/4/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích.

(Chi tiết tại đây)