Thanh tra quận Hai Bà Trưng công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Ngày đăng 13/05/2024 | 14:44  | Lượt xem: 429

Ngày 10/5/2024, tại UBND phường Trương Định và trường mầm non Sao Sáng, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Chánh Thanh tra quận chủ trì buổi công bố Quyết định số 22/QĐ-TT ngày 16/4/2024 của Chánh Thanh tra quận về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, cùng tham dự còn có các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức là đối tượng thanh tra.

Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên, do bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Chánh Thanh tra quận làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2023 đến 30/12/2023, riêng đối với nội dung thanh tra việc kê khai, công khai và báo cáo kết quả công khai bản kê khai tài sản thu nhập lần đầu, hàng năm và bổ sung thì thời kỳ thanh tra từ 01/10/2023 đến 30/4/2024; thời hạn thanh tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật).

Tại buổi công bố, Đoàn Thanh tra thông qua toàn văn Quyết định thanh tra số 22/QĐ-TT ngày 16/4/2024 của Chánh Thanh tra quận và triển khai một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Công bố quyết định thanh tra tại UBND phường Trương Định
Công bố quyết định thanh tra tại Trường mầm non Sao Sáng

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết đây là Đoàn thanh tra theo kế hoạch của UBND quận, Đoàn làm việc theo Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Trong quá trình làm việc, Đoàn yêu cầu các đơn vị là đối tượng thanh tra hoàn chỉnh báo cáo và chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan cung cấp cho Đoàn theo đề cương của Đoàn đã yêu cầu. Đồng thời, trưởng Đoàn thanh tra cũng yêu cầu thành viên Đoàn thực hiện đúng theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

Sau khi nghe công bố, Lãnh đạo các đơn vị là đối tượng thanh tra đã tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn thanh tra, đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan hoàn thiện báo cáo gửi cho Đoàn cũng như chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để cung cấp theo yêu cầu của Đoàn.