Thể lệ cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố và cơ cấu giải thưởng của quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/05/2023 | 10:25  | Lượt xem: 51

Ban tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" quận Hai Bà Trưng triển khai Thể lệ cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố và cơ cấu giải thưởng của quận Hai Bà Trưng.

Công văn số 220/BTC-TP ngày 19/5/2023 của Ban tổ chức cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" quận Hai Bà Trưng về việc triển khai Thể lệ cuộc thi "Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố và cơ cấu giải thưởng của quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)