Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/03/2024 | 14:56  | Lượt xem: 135

Sở Tư pháp hướng dẫn tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội

Hướng dẫn khai thông tin và nộp hồ sơ yêu cầu phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố Hà Nội.

(Chi tiết tại đây)