UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến tuyên truyền các văn bản luật nâng cao nghiệp vụ hòa giải viên, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023
Ngày đăng 13/10/2023 | 17:00  | Lượt xem: 188

Ngày 09/10/2023, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản luật nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023.

Tham gia hội nghị có hơn 1.300 người là các lãnh đạo UBND các phường, công chức làm công tác hòa giải, hòa giải viên cơ sở trên địa bàn quận.

Hội nghị tuyên truyền phổ biến các văn bản luật nâng cao nghiệp vụ cho hòa giải viên sẽ cung cấp các kiến thức pháp luật cũng như các kinh nghiệm, tình huống thực tế đã giải quyết có hiệu quả cao cho các hòa giải viên nâng cao năng lực trong hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở.

Ông Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Chuyên viên phòng
Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp Hà Nội đã phân tích rõ
những nội dung cơ bản một số văn luật

Báo cáo viên tại hội nghị là ông Trần Triệu Bằng - Báo cáo viên pháp luật Thành phố, Chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp luật - Sở Tư pháp Hà Nội đã phân tích rõ những nội dung cơ bản một số văn luật: Luật hôn nhân gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở,...  giúp cho các đại biểu tham dự hội nghị nắm bắt được những nội dung thiết thực để áp dụng được vào thực tế công việc.