UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ khối Kinh tế - Tư pháp năm 2024
Ngày đăng 02/01/2024 | 09:55  | Lượt xem: 326

Ngày 28/12/2023, tại trụ sở số 33 Đại Cồ Việt, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ khối Kinh tế - Tư pháp năm 2024. Hội nghị tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm 2023 của khối Kinh tế - Tư pháp, chỉ ra các mặt còn tồn tại để đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2024.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố; đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Phan Văn Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND quận; phòng Kinh tế; Tư pháp; Nội vụ; Thanh tra quận; Tài nguyên và Môi trường; Công an quận; Ban chỉ huy quân sự quận; Chi cục thuế; Chi cục thống kê quận; Chi cục thi hành án dân sự quận; Đội quản lý thị trường số 5; các phòng ban ngành thuộc quận; Ban quản lý các chợ; đại diện lãnh đạo UBND 18 phường.

Đồng chí Trần Thị Thơm - Trưởng phòng Kinh tế quận báo cáo kết quả thực hiện
công tác khối Kinh tế - Tư pháp

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thơm - Trưởng phòng Kinh tế quận đã báo cáo kết quả thực hiện công tác khối Kinh tế - Tư pháp năm 2023 trên lĩnh vực: Kinh tế, quản lý thị trường, tư pháp, thi hành án, thống kê. Báo cáo đã nêu bật được sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong công tác khối Kinh tế - Tư pháp, những kết quả đã đạt được, những chuyển biến rõ nét của các lĩnh vực. Bên cạnh các kết quả đã đạt được, báo cáo cũng đã thể hiện những tồn tại hạn chế và đưa ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Nhằm làm rõ các kết quả đạt được cũng như khắc phục các tồn tại, hạn chế, phòng Tư pháp, Chi cục thống kê, Chi cục thi hành án dân sự, Đội quản lý thị trường số 5, Ban quản lý chợ Hôm - Đức Viên đã có những phát biểu tham luận chất lượng, hiệu quả, chia sẻ các kinh nghiệm để triển khai hiệu quả các lĩnh vực về tư pháp, thống kê, thi hành án,…

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Hải - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê quận
phát biểu tham luận tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Phan Văn Phúc phát biểu, ghi nhận các kết quả trong năm. Đồng chí chỉ đạo các đơn vị cần tập trung nghiêm túc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Chi cục Thống kê tiếp tục duy trì và phát huy vai trò của mình, nhất là việc nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình kinh tế - xã hội của quận, của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Trên cơ sở đó tổ chức thu thập số liệu và cung cấp thông tin thống kê kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, khách quan, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, HĐND, UBND quận trong phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đội quản lý thị trường số 5 chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, các đơn vị thành viên BCĐ 389 quận tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi ngành thành viên; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 quận, các phường; chủ động đổi mới phương thức, hoạt động kiểm tra, bám sát địa bàn, thu thập thông tin đấu tranh với các hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; nâng cao năng lực thực thi công vụ cho các lực lượng tham gia vào công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ...; ngăn chặn có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng,...

Chi cục thi hành án dân sự chủ trì rà soát, đề xuất Ban chỉ đạo để chỉ đạo các hành viên phối hợp, thực hiện và chỉ đạo đối với các việc thi hành án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương thuộc quận.

Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND các phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nông lâm thủy sản, công thương, khoa học công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng ISO,… Cùng và các thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ luôn chủ động kiểm tra, đôn đốc, chỉ huy điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là hoàn thiện các phương án, diều kiện cơ sở vật chất để ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí Phan Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND quận trao Giấy khen
cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tú - Phó Cục trưởng Cục thi hành án dân sự thành phố
trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Phòng tư pháp chủ trì, phối hợp các phòng ban, UBND các phường theo chức năng, nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 80 KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, tạo sự chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2023. Triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở và gắn với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của quận, của phường. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL theo định hướng chuyển đổi số trong công tác này. Tạo điều kiện để công chức thuộc đơn vị học tập, nâng cao chất lượng và trình độ, phẩm chất, bám sát chương trình, kế hoạch công tác, tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành.

UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động, kịp thời tham mưu giúp UBND quận trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và thực thi pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác hòa giải cơ sở, góp phần quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp, xây dựng sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở, xây dựng sự đoàn kết trong nội bộ Nhân dân; giúp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài có nguy cơ bị lợi dụng để tuyên truyền tư tưởng phá hoại, chống phá Đảng và Nhà nước.

Nhằm động viên kịp thời các tập thể và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tại hội nghị, lãnh đạo UBND quận trao tặng Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ISO, thi hành án, phổ biến giáo dục pháp luật, ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của các đơn vị, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ được giao.