Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức giao ban công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Ngày đăng 28/07/2023 | 17:00  | Lượt xem: 887

Sáng ngày 28/7/2023, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị giao ban công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Sáng ngày 28/7/2023, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị giao ban  công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Tư pháp chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo của UBND các phường phụ trách công tác Tư pháp, cán bộ, công chức phòng Tư pháp và công chức Tư pháp hộ tịch các phường.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Quận ủy, HĐND, UBND quận và sự phối hợp hiệu quả của các phòng ngành, UBND các phường, phòng Tư pháp quận đã làm tốt công tác tham mưu UBND quận chỉ đạo, điều hành để giải quyết các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng- Trưởng phòng Tư pháp quận đánh giá công tác Tư pháp đã được phòng Tư pháp và UBND các phường, công chức tư pháp - hộ tịch phường thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2023, ông Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các đơn vị thuộc quận, UBND các phường và công chức phòng Tư pháp cũng như công chức Tư pháp - Hộ tịch phường ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, cần tập trung tham mưu UBND quận chỉ đạo điều hành thực hiện tốt các mặt công tác và công việc theo yêu cầu nhiệm vụ được giao; rà soát lại các nhiệm vụ được giao theo chương trình, kế hoạch công tác để kịp thời tham mưu, đề xuất thực hiện, tránh tình trạng chậm trễ, bỏ sót công việc, ...đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả thực hiện dịch vụ công theo Đề án 06 của Chính phủ đảm bảo yêu cầu thời gian, chất lượng, tiến độ theo quy định.