Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023
Ngày đăng 18/08/2023 | 16:30  | Lượt xem: 146

Ngày 17/08/2023, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2023.

Kể từ khi luật có hiệu lực, luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở không còn là khẩu hiệu chung chung mà đã trở thành quy phạm pháp luật quy định cụ thể về quyền của người dân, Nhân dân đã có công cụ pháp lý vững chắc để thực hiện quyền làm chủ của mình. Người dân được biết, được bàn, được giải phóng sức sản xuất và sáng tạo, được kiểm tra, giám sát, tài chính công khai, minh bạch hơn, từ đó Nhân dân có điều kiện thực tế để thụ hưởng những thành tựu mà dân chủ mang lại.

Báo cáo viên hội nghị - bà Phạm Thị Hậu - Chuyên viên chính,
Vụ Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

Hội nghị có hơn 350 đại biểu tham gia là các lãnh đạo, cán bộ, công chức của các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo UBND các phường, công chức làm công tác tuyên truyền, tổ trưởng tổ dân phố.

Báo cáo viên hội nghị là bà Phạm Thị Hậu - Chuyên viên chính, Vụ Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ đã phân tích sâu những nội dung cơ bản của Luật giúp cho các đại biểu tham dự hội nghị nắm bắt được những nội dung, vấn đề  mới để áp dụng được vào thực tế công việc.