thi đua khen thưởng

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước quận Hai Bà Trưng năm 2016
Ngày đăng 23/12/2016 | 09:33

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước quận Hai Bà Trưng năm 2016

Phòng Nội Vụ Quận