thi đua khen thưởng

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2019 của Cụm Thi đua số 8 - thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/02/2019 | 10:51

Ngày 21/02/2019 tại Trụ sở HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 8 - Các quận trung tâm thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2019.

    Dự hội nghị có đồng chí Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng Ban Thi đua, khen thưởng thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch gồm: Đồng chí Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận Hai Bà Trưng - Đơn vị Cụm trưởng; đồng chí Đỗ Viết Bình - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận Ba Đình - Đơn vị Cụm phó thứ nhất; đồng chí Nguyễn Chí Lực - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận Hoàn Kiếm - Đơn vị Cụm phó thứ hai; Cùng dự có các đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng các quận: Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai là các đơn vị thành viên cụm; Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND&UBND quận Hai Bà Trưng và các đồng chí chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng 6 quận thuộc Cụm.

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2019  của Cụm Thi đua số 8 - Thành phố Hà Nội

      Các thành viên trong Đoàn Chủ tịch lần lượt trình bày Dự thảo kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2019; Chương trình công tác năm 2019; Dự thảo Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 8 năm 2019; Dự thảo Tiêu chí chấm điểm thi đua của thành phố Hà Nội.

      Đồng chí Vũ Đại Phong - Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Cụm trưởng đã điều hành phần thảo luận. Các thành viên dự Hội nghị đã tham gia thảo luận sôi nổi, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và đi đến thống nhất một số nội dung sau:

      1. Ký cam kết giao ước thi đua năm 2019, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 của từng đơn vị, góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi phát triển kinh tế của Thủ đô.

      2. Thông qua Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

      3. Thông qua Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 8 năm 2019.

     4. Thống nhất sửa đổi 30 % nội dung dự thảo tiêu chí chấm điểm thi đua của thành phố cho phù hợp với nội dung hoạt động của Cụm thi đua số 8.

     5. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua theo chuyên đề; nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, tăng tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp hàng năm; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đảm bảo thực hiện tốt việc tham mưu, tổ chức quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng tại cơ quan, đơn vị.

 

Trần Kim Chín - Chuyên viên Phòng Nội vụ quận