thi đua khen thưởng

Kế hoạch triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hai Bà Trưng năm 2019
Ngày đăng 14/03/2019 | 10:43

Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019

Kế hoạch 133/KH-HĐTĐKT ngày 28/12/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng (Chi tiết)

Quyết định 4504/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND quận Hai Bà Trưng (Chi tiết)

Kế hoạch 171/KH-BTC ngày 31/08/2018 của UBND Thành phố Hà Nội (Chi tiết)

Quyết định 4590/QĐ-UBND ngày 31/08/2018 của UBND Thành phố Hà Nội (Chi tiết)