thi đua khen thưởng

Hội nghị tổng kết phong trào "Người tốt - Việc tốt" năm 2013 và phát động phong trào "Người tốt việc tốt" năm 2014
Ngày đăng 30/09/2013 | 00:00

Sáng ngày 30/9/2013 tại Nhà Văn hoá quận, Quận ủy - HĐND - UBND - Hội đồng thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, các gương “Người tốt - Việc tốt” đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế trong năm 2013

Năm 2013 là năm có nhiều ngày lễ, kỷ niệm lớn của Đất nước và Thủ đô, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXIV, Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân quận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011 - 2015).

Phát huy kết quả trong công tác Thi đua - Khen thưởng và các phong trào thi đua đã mang lại, trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện, thực hiện cơ bản các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng theo kế hoạch đã đề ra.

Hoà chung với niềm phấn khởi của nhân dân quận Hai Bà Trưng, sáng ngày 30/9/2013 Quận ủy - HĐND - UBND - Hội đồng thi đua khen thưởng quận đã long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, các gương “Người tốt - Việc tốt” đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế năm 2013 nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, khơi dậy và cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn quận.

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư QU, Chủ tịch UBND Quận trao thưởng cho các cá nhân tiêu biểu

Đến dự hội nghị có Lãnh đạo Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng các cán bộ, công viên chức và các cá nhân tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân của quận Hai Bà Trưng.

Tại Hội nghị, Đ/c Đinh Thị Lan Duyên - Phó Chủ tịch UBND quận đã báo cáo Tổng kết phong trào "Người tốt - Việc tốt" năm 2013 và công bố quyết định biểu dương 497 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Người tốt - Việc tốt" năm 2013.

Kết thúc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Lan Hương - Thành ủy viên - Bí thư quận ủy đã phát biểu ý kiến và chính thức phát động phong trào "Người tốt - Việc tốt" năm 2014./.