THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov thăm Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun

Ngày đăng 11/01/2024 | 17:00  | Lượt xem: 704
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, sáng ngày 09/01/2024, Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Bulgaria Rossen Dimitrov Jeliazkov đã đến thăm Trường Mầm non chất lượng cao Việt - Bun tại quận...

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng tăng cường tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay

Ngày đăng 22/08/2023 | 05:00  | Lượt xem: 688
Ngày 18/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai...

Triển lãm trực tuyến "Trường Sa xanh"

Ngày đăng 10/01/2023 | 09:36  | Lượt xem: 619
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội giới thiệu, tuyên truyền về Triển lãm trực tuyến "Trường Sa xanh".

Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11 năm 2022

Ngày đăng 28/11/2022 | 03:30  | Lượt xem: 1074
Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền năm 2022 của quận Hai Bà Trưng và Kế hoạch số 67-KH/BTGTU ngày 14/10/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về...

Ngày hội “Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 24/10/2022 | 02:00  | Lượt xem: 770
Sáng 22/10/2022, tại Trung tâm chính trị Quận, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Ngày hội “Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 01/03/2022 | 04:35  | Lượt xem: 830
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại quận Hai Bà Trưng năm 2022.

Báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Giai đoạn 2016-2020) và đề án thực hiện tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Campuchia đến năm 2020

Ngày đăng 16/09/2021 | 12:45  | Lượt xem: 971
UBND quận hai Bà Trưng báo cáo kết quả thực hiện đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới (Giai đoạn 2016-2020) và đề án thực hiện tăng cường công tác thông tin đối ngoại...

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/08/2020 | 10:18  | Lượt xem: 1547
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 08/05/2020 | 06:30  | Lượt xem: 1677
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin đối ngoại năm 2020

Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo

Ngày đăng 10/12/2019 | 10:18  | Lượt xem: 1323
Ngày 6/12/2019 Ban thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp cùng Ban thường trực MTTQ quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong công tác...

Quận Hai Bà Trưng thiết lập mối quan hệ hợp tác với quận Goru, thành phố Seoul - Hàn Quốc

Ngày đăng 21/11/2019 | 11:22  | Lượt xem: 1945
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng - Nhà nước về “Chủ động hội nhập quốc tế và mở rộng quan hệ đối ngoại”, được sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội, trên cơ sở...

Hoạt động đối ngoại của Hội đồng nhân dân quận Hai Bà Trưng năm 2019

Ngày đăng 08/11/2019 | 10:12  | Lượt xem: 1871
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, trong những ngày cuối tháng 10/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng gồm có Thường trực HĐND và các thành viên của 02 Ban...