thông tin đối ngoại

Công đoàn Tổ chức Giáo dục và Đào tạo APOLLO Việt Nam đã chính thức được thành lập tại quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 24/05/2019 | 17:00

Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Và Đào tạo APOLLO Việt Nam tại số 181-185 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt CĐCS với 05 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn và 129 lao động, đoàn viên tại đơn vị.

Tổ chức Giáo dục và Đào tạo APOLLO Việt Nam đặt trụ sở làm việc tại địa bàn Quận từ năm 2016, đơn vị đã thực hiện việc ký kết Thỏa ước lao động tập thể; xây dựng nội quy và làm tốt công tác tiền lương, thưởng và chấp hành các quy định pháp luật tại địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trần Lưu Quỳnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hai Bà Trưng đã ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban giám đốc đơn vị đối với người lao động  trong nhiều năm qua; đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời sớm xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành với Ban giám đốc đơn vị; tham gia tích cực, có hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ đào tạo, giáo dục, đồng hành cùng tổ chức trong quá trình phát triển đơn vị.

Thay mặt Ban lãnh đạo đơn vị, bà Phạm Thu Hà - Giám đốc phòng Đào tạo và Phát triển cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của LĐLĐ Quận trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn thành lập tổ chức Công đoàn tại đơn vị; đồng thời hứa tạo mọi điều kiện để Ban Chấp hành lâm thời Công đoàn phát huy tốt vai trò của mình, gắn kết người lao động, đoàn viên trong đơn vị cùng hăng hái thi đua lao động, sáng tạo góp phần xây dựng đơn vị ngày một phát triển lớn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của LĐLĐ Quận và Giám đốc phòng Đào tạo và Phát triển của đơn vị, bà Nguyễn Kim Dung - Chủ tịch lâm thời Công đoàn Tổ chức Giáo dục và Đào tạo APOLLO Việt Nam đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới và kêu gọi toàn bộ cán bộ, lao động đoàn viên trong đơn vị cùng đồng lòng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn để cùng xây dựng đơn vị lớn mạnh và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc.

                                                                            Văn Thị Thu Huyền - LĐLĐ Quận