thông tin đối ngoại

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/06/2019 | 10:04

UBND Thành phố Hà Nội Thông tin một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật từ ngày 22/5/2019 đến ngày 31/5/2019

Công văn số  2272/UBND-TKBT ngày 03/6/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)