thông tin đối ngoại

Ban đoàn kết công giáo quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Thi đua yêu nước” 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng 05/07/2019 | 09:01

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, sáng ngày 04/7/2019, Ban đoàn kết công giáo Quận tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào “Thi đua yêu nước” 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, Ban đoàn kết công giáo Quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào “Kính chúa yêu nước”, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến; thi đua lao động, phát triển kinh tế, tăng hộ giàu, giảm hộ khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống. Phong trào khuyến tài, khuyến học được duy trì, thực hiện tốt. Việc thực hiện quy ước văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, chúc thọ được duy trì; giáo xứ Trung Chí đi đầu, làm điểm vệ sinh môi trường đến nay kết quả rất khả quan; giáo xứ Tân Lạc tích cực thực hiện “Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các hoạt động, nhân đạo từ thiện được bà con giáo dân nhiệt tình hưởng ứng. Từ đầu năm đến nay, Ban đoàn kết công giáo Quận và các Tổ đoàn kết công giáo hướng dẫn, vận động 100% thanh niên công giáo tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; 100% gia đình công giáo trong quận đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, xứ họ đạo tiên tiến.

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Ban đoàn kết công giáo, Ban mục vụ các giáo xứ cùng đồng bào giáo dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua “Kính chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”; tuyên truyền bà con giáo dân tham gia chương trình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng xứ, họ giáo tiên tiến, tiên tiến xuất sắc năm 2019.

                                      Phạm Hoài Nam - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận