THÔNG TIN DỰ ÁN THÔNG TIN DỰ ÁN

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2024 (Từ 01/02/2024 đến 15/02/2024)

Ngày đăng 19/02/2024 | 16:15  | Lượt xem: 201
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2024.

Thông báo niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh Hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500

Ngày đăng 07/02/2024 | 10:09  | Lượt xem: 519
Phòng Quản lý đô thị quận hai Bà Trưng thông báo niêm yết hồ sơ và lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Thiết kế đô thị (riêng) khu vực xung quanh Hồ Thiền...

Công văn số 164/UBND-TN&MT ngày 29/01/2024 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận

Ngày đăng 31/01/2024 | 09:39  | Lượt xem: 507
UBND quận Hai Bà Trưng triển khai công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận.

Phương án giao điểm trường tại số 3 Lương Yên cho trường THCS Lê Ngọc Hân quản lý và sử dụng

Ngày đăng 25/01/2024 | 09:45  | Lượt xem: 300
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Phương án giao điểm trường tại số 3 Lương Yên cho trường THCS Lê Ngọc Hân quản lý và sử dụng.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến 15/01/2024)

Ngày đăng 17/01/2024 | 03:11  | Lượt xem: 325
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 01 năm 2024.

Công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng dự án trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu, thành phố Hà Nội hoàn thành vượt tiến độ

Ngày đăng 12/01/2024 | 03:30  | Lượt xem: 502
Dự án Trụ sở Bộ Công an số 44 Yết Kiêu là một trong số các dự án hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TƯ ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực...

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2023 (Từ 16/12/2023 đến 31/12/2023)

Ngày đăng 03/01/2024 | 11:10  | Lượt xem: 354
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 12 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2023 (Từ 01/12/2023 đến 15/12/2023)

Ngày đăng 19/12/2023 | 04:29  | Lượt xem: 429
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 12 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 16/11/2023 đến 31/11/2023)

Ngày đăng 05/12/2023 | 09:50  | Lượt xem: 408
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 11 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2023 (Từ 01/11/2023 đến 15/11/2023)

Ngày đăng 17/11/2023 | 11:05  | Lượt xem: 366
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 11 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 10 năm 2023 (Từ 16/10/2023 đến 31/10/2023)

Ngày đăng 03/11/2023 | 10:26  | Lượt xem: 624
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 10 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 10 năm 2023 (Từ 01/10/2023 đến 15/10/2023)

Ngày đăng 16/10/2023 | 04:38  | Lượt xem: 711
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 10 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 09 năm 2023 (Từ 16/9/2023 đến 30/9/2023)

Ngày đăng 05/10/2023 | 04:46  | Lượt xem: 688
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 09 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 08 năm 2023

Ngày đăng 06/09/2023 | 10:55  | Lượt xem: 697
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 08 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 08 năm 2023

Ngày đăng 16/08/2023 | 04:26  | Lượt xem: 534
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 08 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 07 năm 2023

Ngày đăng 04/08/2023 | 04:53  | Lượt xem: 517
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 07 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 06 năm 2023

Ngày đăng 04/07/2023 | 04:06  | Lượt xem: 508
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 06 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2023

Ngày đăng 01/06/2023 | 05:00  | Lượt xem: 791
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2023

Ngày đăng 04/05/2023 | 10:34  | Lượt xem: 731
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2023

Ngày đăng 03/04/2023 | 04:22  | Lượt xem: 778
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 03 năm 2023.