thông tin dự án

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/03/2019 | 11:31 AM
Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Hai Bà Trưng

Về việc phê duyệt chỉ trương đầu tư dự án : Xây dựng trường Mẫu giáo Chim Non

Ngày đăng 13/11/2018 | 09:51 AM
Về việc phê duyệt chỉ trương đầu tư dự án : Xây dựng trường Mẫu giáo Chim Non

Xây dựng di tích Bến rước nước ở quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 19/04/2018 | 10:02 AM
Xây dựng di tích Bến rước nước ở quận Hai Bà Trưng

Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2017-2020

Ngày đăng 19/04/2018 | 10:01 AM
Phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin năm 2017

Ngày đăng 07/06/2017 | 10:16 AM
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

Quyết toán 121 dự án nguồn xổ số kiến thiết giải ngân qua kho bạc Nhà nước Hà Nội

Ngày đăng 21/03/2017 | 02:55 PM
Quyết toán 121 dự án nguồn xổ số kiến thiết giải ngân qua kho bạc Nhà nước Hà Nội

Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Ngày đăng 21/03/2017 | 08:56 AM
Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội

Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2

Ngày đăng 01/11/2016 | 09:28 AM
Chủ đầu tư: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội Lĩnh vực: ...

Nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khoẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 01/11/2016 | 09:20 AM
Chủ đầu tư: Sở Y tế Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội Lĩnh vực: ...

Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2

Ngày đăng 13/04/2016 | 09:17 AM
Chủ đầu tư: Sở Quy hoạch - Kiến trúc Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Nội Lĩnh vực: ...