THÔNG TIN DỰ ÁN THÔNG TIN DỰ ÁN

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 05 năm 2023

Ngày đăng 01/06/2023 | 17:00  | Lượt xem: 135
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2023

Ngày đăng 04/05/2023 | 10:34  | Lượt xem: 278
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2023

Ngày đăng 03/04/2023 | 04:22  | Lượt xem: 328
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 03 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 02 năm 2023

Ngày đăng 03/03/2023 | 03:04  | Lượt xem: 361
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2023.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo, định hướng công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận năm 2023

Ngày đăng 12/02/2023 | 03:00  | Lượt xem: 540
Sáng ngày 10/2/2023, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung dự và chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2023

Ngày đăng 07/02/2023 | 02:24  | Lượt xem: 367
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 01 năm 2023.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 12 năm 2022

Ngày đăng 05/01/2023 | 04:01  | Lượt xem: 386
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 12 năm 2022.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 11 năm 2022

Ngày đăng 06/12/2022 | 04:23  | Lượt xem: 500
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 11 năm 2022.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 10 năm 2022

Ngày đăng 02/11/2022 | 03:50  | Lượt xem: 571
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 10 năm 2022.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 09 năm 2022

Ngày đăng 05/10/2022 | 10:15  | Lượt xem: 389
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 09 năm 2022.

Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/09/2022 | 03:33  | Lượt xem: 821
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hai Bà Trưng

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 08 năm 2022

Ngày đăng 06/09/2022 | 09:18  | Lượt xem: 587
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 08 năm 2022.

Công văn số 1255/UBND-TN&MT ngày 19/8/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023

Ngày đăng 26/08/2022 | 10:14  | Lượt xem: 686
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 quận Hai Bà Trưng.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 07 năm 2022

Ngày đăng 04/08/2022 | 10:16  | Lượt xem: 815
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 07 năm 2022.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 06 năm 2022

Ngày đăng 05/07/2022 | 11:02  | Lượt xem: 712
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 06 năm 2022.

Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 11/05/2022 | 04:46  | Lượt xem: 2177
Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 04 năm 2022

Ngày đăng 05/05/2022 | 03:19  | Lượt xem: 594
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2022.

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án Mở rộng trường Tiểu học Trung Hiền, quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 20/04/2022 | 04:41  | Lượt xem: 827
Ngày 18/4/2022, tại trụ sở UBND quận Hai Bà Trưng số 33 phố Đại Cổ Việt, UBND - Ban cưỡng chế thu hồi đất quận tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động, đối thoại thuyết phục và...

Công văn số 474/UBND-TN&MT ngày 05/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022 và Kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2022

Ngày đăng 06/04/2022 | 09:52  | Lượt xem: 1170
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022 và Kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2022.

Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 03 năm 2022

Ngày đăng 05/04/2022 | 02:53  | Lượt xem: 727
Phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng báo cáo Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 03 năm 2022.
Hiển thị 1 - 20 trong 52 kết quả.